Mối quan hệ giữa Công ty Trung Dũng, BIDV và Gang thép Thái Nguyên dưới thời ông Trần Bắc Hà

.
Nguồn: vietnambiz.vn