Cổ phiếu tâm điểm ngày 12/2: TCB, MWG, BSR

.
Nguồn: vietnambiz.vn