Đăng kí bán 12 triệu cổ phiếu quỹ, Petrolimex không bán cổ phiếu nào

.
Nguồn: vietnambiz.vn