Giao dịch khối ngoại 11/2: Mua ròng mạnh STB, VCB

.
Nguồn: vietnambiz.vn