Nhận định chứng khoán phái sinh ngày 12/2: Diễn biến tích cực trong phiên

.
Nguồn: vietnambiz.vn