Nhận định thị trường chứng khoán 12/2: Tiếp tục xu hướng tăng điểm

.
Nguồn: vietnambiz.vn