Sau năm 2018 rớt thảm, chứng khoán Trung Quốc có nguy cơ tăng trưởng quá nóng

.
Nguồn: vietnambiz.vn