Điện lực Miền Bắc công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

.

ảnh 1

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao các quyết định bổ nhiệm cho lãnh đạo EVNNPC

Với việc công bố các Quyết định bổ nhiệm này, EVNNPC chính thức thay đổi từ cơ cấu tổ chức quản lý Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc (TGĐ), Kiểm soát viên chuyên trách sang mô hình có Hội đồng thành viên (HĐTV), Ban Tổng giám đốc và Kiểm soát viên chuyên trách.

Với mô hình quản lý mới, chức năng quản lý của Chủ tịch HĐTV và chức năng điều hành của TGĐ được tách bạch, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, đảm bảo kịp thời, đúng chức năng, đồng thời phát huy được sức mạnh trí tuệ tập thể.

Trước đó, ngày 15-7-2019, HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành các quyết định bổ nhiệm (có hiệu lực từ ngày 16-7-2019).

Cụ thể, ông Thiều Kim Quỳnh chuyển tiếp đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV EVNNPC (Quyết định số 259/QĐ-EVN); Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC (Quyết định số 258/QĐ-EVN);

Ông Hồ Mạnh Tuấn - Phó Tổng giám đốc EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNNPC (Quyết định số 257/QĐ-EVN); Ông Vũ Thế Nam - Trưởng Ban Tổng hợp  EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNNPC (Quyết định số 260/QĐ-EVN); Ông Bùi Lê Cường - Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện thuộc EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên HĐTV  EVNNPC (Quyết định 256/QĐ-EVN).

Cùng với đó, nhân sự được chuyển tiếp từ đội ngũ cán bộ hiện tại của EVNNPC, nhưng không thay đổi chức danh, chức vụ: ông Lê Minh Tuấn và ông Lê Quang Thái chuyển tiếp đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc  EVNNPC;, Bà Lưu Thị Thanh Thủy chuyển tiếp đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng EVNNPC theo cơ cấu tổ chức quản lý mới;

Ông Nguyễn Tuấn Dương chuyển tiếp đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách của  EVNNPC; Ông Nguyễn Hồng Quang, chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVN tiếp tục nhiệm vụ Kiểm soát viên không chuyên trách của EVN tại EVNNPC; Ông Tạ Tuấn Anh, chuyên viên Ban Kỹ thuật - sản xuất EVN tiếp tục nhiệm vụ Kiểm soát viên không chuyên trách của EVN tại  EVNNPC.

Nhân sự bổ nhiệm mới tham gia Ban Điều hành EVNNPC bao gồm các chức danh: Ông Nguyễn Đức Thiện - Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên thuộc EVNNPC, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc EVNNPC;  Ông Vũ Anh Phương - Trưởng Ban Quản lý đấu thầu EVNNPC, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc EVNNPC; Ông Lê Văn Trang - Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPC, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc  EVNNPC.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo EVN cũng đã ký hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại EVN cho HĐTV EVNNPC.

Nguồn: anninhthudo.vn