Thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất thế nào

.
Thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất thế nào
8 Tháng Một, 2019 mai quynh

-->

Thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất thế nào5 (100%) 2 votes Xem mục lục của bài viết1 THÔNG TIN TRÊN SỔ ĐỎ KHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT2 Câu hỏi của bạn về thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất:3 Câu trả lời của Luật sư […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Thủ tục mua bán đất đang thế chấp ngân hàng năm 2019 (17/01/2019)
 • Sổ đỏ cấp trái pháp luật có thu hồi không? (15/01/2019)
 • Ủy quyền cho người khác sang tên sổ hồng (15/01/2019)
Thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất thế nào
5 (100%) 2 votes

Xem mục lục của bài viết

 • 1 THÔNG TIN TRÊN SỔ ĐỎ KHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 • 2 Câu hỏi của bạn về thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất:
 • 3 Câu trả lời của Luật sư về thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất:
  • 3.1 1. Cơ sở pháp lý về thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất:
  • 3.2 2. Nội dung tư vấn về thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất:
   • 3.2.1 2.1 Thể hiện thông tin về việc ghi nợ, được miễn, giảm tiền sử dụng đất
   • 3.2.2 2.2 Nội dung ghi nợ, xóa nợ, được miễn, được giảm tiền sử dụng đất
THÔNG TIN TRÊN SỔ ĐỎ KHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Câu hỏi của bạn về thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất được thể hiện như thế nào?

Mong sớm nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thể hiện thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thể hiện thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất:
 • Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
2. Nội dung tư vấn về thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất:

     Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

     Theo quy định của pháp luật hiện hành, người sử dụng đất nếu gặp khó khăn về tài chính và có nguyện vọng được ghi nợ tiền sử dụng đất. Khi ghi nợ tiền sử dụng đất người sử dụng đất vẫn sẽ được nhận GCNQSDD, tuy nhiên trong GCN sẽ thể hiện thông tin về việc ghi nợ tiền sử dụng đất. Cụ thể như sau:

2.1 Thể hiện thông tin về việc ghi nợ, được miễn, giảm tiền sử dụng đất

     Việc ghi nợ, được miễn, được giảm nghĩa vụ tài chính được thể hiện tại điểm Ghi chú trên trang 2 của Giấy chứng nhận; việc chứng nhận xóa nợ nghĩa vụ tài chính được thể hiện tại mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” của Giấy chứng nhận.

     Trường hợp việc ghi nợ, được miễn, được giảm nghĩa vụ tài chính không thể hiện được tại điểm Ghi chú thì thể hiện tại mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” của Giấy chứng nhận; Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi ngày tháng năm, ký tên, đóng dấu và ghi họ tên và chức vụ của người ký vào cột “Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền”.

Thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất

Thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất

2.2 Nội dung ghi nợ, xóa nợ, được miễn, được giảm tiền sử dụng đất

Được thể hiện như sau:

 • Trường hợp ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận mà đã xác định số tiền nợ theo quy định của pháp luật thì ghi “Nợ… (ghi khoản nghĩa vụ tài chính được nợ, số tiền nợ bằng số và chữ).. (ghi tên, số hiệu, ngày ký, cơ quan ký giấy tờ xác định số tiền nợ)“.

     Trường hợp ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận mà chưa xác định số tiền nợ theo quy định của pháp luật thì ghi “Nợ… (ghi khoản nghĩa vụ tài chính được nợ)“;

 • Trường hợp được xóa nợ thì ghi “Đã được xóa nợ… (ghi khoản nghĩa vụ tài chính được xóa nợ) .. (ghi tên, số hiệu, ngày ký, cơ quan ký văn bản về việc xóa nợ)”.

     Trường hợp đã nộp đủ nghĩa vụ tài chính thì ghi “Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo… (ghi tên, số hiệu, ngày ký, cơ quan ký chứng từ nộp nghĩa vụ tài chính)“;

 • Trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà được miễn nộp tiền sử dụng đất thì ghi “Được miễn tiền sử dụng đất theo… (ghi tên, số hiệu, ngày ký và cơ quan ký văn bản xác định được miễn nộp tiền)“.

     Trường hợp được giảm nộp tiền sử dụng đất thì ghi “Được giảm tiền sử dụng đất… (ghi số tiền hoặc phần trăm được giảm) theo… (ghi tên, số hiệu, ngày ký và cơ quan ký văn bản xác định được giảm nộp tiền)“;

 • Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất mà được miễn nộp tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê thì ghi “Được miễn tiền thuê đất theo… (ghi tên, số hiệu, ngày ký và cơ quan ký văn bản xác định được miễn nộp tiền)“.

     Trường hợp được giảm tiền thuê đất thì ghi “Được giảm tiền thuê đất… (ghi số tiền hoặc phần trăm được giảm và số năm được giảm nếu có) theo… (ghi tên, số hiệu, ngày ký và cơ quan ký văn bản xác định được giảm nộp tiền)“.

     Như vậy, khi ghi nợ tiền sử dụng đất, người sử dụng đất sẽ vẫn được nhận GCNQSDĐ và thông tin về việc ghi nợ tiền sử dụng đất được thể hiện tại điểm ghi chú trên trang 2 của GCN tại mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận”

Bài viết tham khảo:

 • Ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013;
 • Khi ghi nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi hay không?

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề thể hiện thông tin trên sổ đỏ khi nợ tiền sử dụng đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên Mai

Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hợp đồng xây dựng
 • Thuế thu nhập cá nhân khi nhận tặng cho đất đai
 • Thủ tục mua bán đất đang thế chấp ngân hàng năm 2019
 • Hướng dẫn viết mẫu hợp đồng tặng cho đất đai
 • Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất đai công chứng
 • Sổ đỏ cấp trái pháp luật có thu hồi không?
 • Kê khai mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • Ủy quyền cho người khác sang tên sổ hồng
 • Kê khai mẫu đơn đề nghị cấp sổ đỏ (mẫu 04a/ĐK)
Các bài viết khác
 • Thông tư 95/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 27/2016/NĐ-CP
 • Quyết định 56/QĐ-CTN tặng quà cho người có công với cách mạng
 • Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hợp đồng xây dựng
 • Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam cho người Việt Nam ở nước ngoài
 • Tăng mức dưỡng sức phục hồi sau khi điều trị thương tật
 • Thuế thu nhập cá nhân khi nhận tặng cho đất đai
 • Đấu giá viên có phải là chủ thể của tội phạm chức vụ không theo quy định
 • Mẫu đơn xin giao đất thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
 • Cách tính BHXH một lần 2019
 • Hỗ trợ thai sản cho hộ nghèo là người dân tộc
Nguồn: luattoanquoc.com